<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Consult Point Advisering voor individuen of groepen
 


 

Home

Competenties

Tarieven

Links

Contact

KvK Rotterdam nr 24428699

 

Consult Point

Advisering voor individuen of groepen die op zoek zijn naar een balans in de dagelijkse maatschappij.

Deze site is voornamelijk bedoeld voor werknemers en particulieren die vastlopen in de dagelijkse processen. Het is tegenwoordig erg moeilijk een sterke balans te vinden tussen werk en privé. Consultpoint heeft voor zowel bedrijven als particulieren veel te bieden op dit vlak.

Als eerste wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Roger Karels, 42 lentes jong en geboren te Leiden. Sinds 2003 ben ik werkzaam in het vakgebied van zowel het Bedrijfsmaatschappelijk werk als het Maatschappelijk werk. Ik ben geregistreerd bij het N.V.M.W.

Belangrijke kernwaarden voor Consult Point zijn:

Professionaliteit, respect, zakelijk, menselijk, betrokken en praktisch ingesteld

Missie: De missie van Consult Point is om mensen zodanig te begeleiden of te coachen dat zij weer zelfstandig hun eigen professionaliteit en die van hun organisatie kunnen uitdragen.

Uitgangspunt: Ieder mens kan veranderen

Uitdaging: De juiste balans zoeken tussen werk en privé.

Er is door onderzoek aangetoond dat maar liefst eenderde van de klachten waardoor mensen ziek thuis komen te zitten van psychische aard is? Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan kunnen ervoor zorgen dat iemand (tijdelijk) niet in staat is om te werken. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen voorkomt veel leed en zorgt er bovendien voor dat u als werkgever de kosten in de hand kunt houden. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en verkorten van eventueel verzuim.